RELIÉFY

Skrášlite si svoj domov umeleckým kúskom prírody.

Nebojíme sa výziev zložitých reliéfov.

Reliéf je považovaný z hľadiska zhotovenia za pomerne jednoduchú záležitosť, je to však skutočne tak? No rozhodne nie. Jednoduchý reliéf je síce skutočne nenáročnou vecou, ale ak je potreba dať do nízkeho reliéfu perspektívu budov, stromov a dodržať systém prirodzeného vrstvenia scény – zistíme, že urobiť reliéf nemusí byť tak jednoduché. To platí pre krajinnú scénu, postavy, zvieratá, a aj pre tváre, ktoré je pomerne ťažké dostať z fotografie do dreva tak, aby mala výsledná práca podobu predlohy. Najnáročnejšie je zhotovenie reliéfu mladej ženskej tváre alebo dieťaťa. V tomto pojednaní o reliéfnej rezbe bude zameranie všeobecnejšie a skôr sa bude týkať línií architektúry a krajiny ako anatómie a ornamentu.

Vyrezávané obrazy z dreva

Keď zhotovujeme reliéf môžeme priestor stlačiť takmer do plochy. Na rozdiel od pomerne popisnej fotografie sa môžu v prípade architektúry vypustiť nepodstatné detaily. Prípustné či dokonca nutné sú zjednodušenia a štylizácia. Dávame si pozor tiež na deformáciu obrazu, ktorá vznika prehnutím rovných línií v prípade fotografie najmä v širokouhlých formátoch.

V rezbe by mal byť obraz urobený bez „čočkového“ skreslenia. V súčasnosti máme výhodu v pomerne jednoduchej úprave východzích fotografií vo fotografických editoroch, no úprava sa dá realizovať aj po prekreslení.

Vrstvenie zón musí mať logiku, to znamená že najskôr si rozvrhneme plochy a hĺbku, na ktorú sa odoberie materál v jednotlivých castiach rezby. Až v týchto vrstvách vypracuvame detaily. Tento úkon je veľmi dôležitý, lebo takto si vymedzime priestor, v ktorom bude obraz vyhotovený a pri premyslenom rozvrhnutí si ušetríme veľa práce aj sklamania z neuspokojiveho výsledku. Snažíme sa aby počet zakladných vrstiev v drevorezbe bol maximálne päť. Pracujeme vyvážene na celej ploche, robíme technicky presné rezy, to znamená bez zbytočných zárezov a vytrhnutého materiálu. Veľmi častou chybou byvajú prave hlboké záseky, ktoré je aj po zrealizovaní čistého finálneho rezu vidieť.

GalériaV rezbe sa veľmi ťažko zobrazuje oheň, sklo, subtílne predmety v popredí (stĺpik), voda, riedke vlasy, vegetácia (riedke kry a stromy), niektoré štruktúry. Pri niektorých reliéfnych rezbach je potrebné pracovať s textilnými rukavicami. Tieto sú prevažne bielej či krémovje farby a je na nich vidieť uroveň znečistenia. Rukavice používané v tomto pripade niesú na ochranu rúk ale reliéfu. Ruky sa nám pri práci potia a krezbu si vyznačujeme ceruzkou. Táto kombinacia môže mať za následok ťažko odstrániteľne znečistenie bledého dreva.. Pokial je teda požiadavkou zachovanie čistého povrchu dreva – rukavice sú nutnosťou.

Našu predošlú tvorbu si môžete pozrieť v našej galérii.

Close Menu